Untitled Document
     
     
 
 
 
 


TOKİ Başkanı Bayraktar: 120 belediye ile toplu konut anlaşması imzaladık

Samsun'un Canik Beldesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında, toplu konut yapımı için protokol imzalandı.
      Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Canik Belediye Başkanı Osman Genç tarafından imzalanan protokol ile Canik Beldesi'nde 672 dönümlük bir alanda 4 bin 500 yeni konut inşa edilecek.
      Meşe Kültür Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bayraktar, yapılacak konutların Canik Beldesi'ndeki cezaevinin de, Çatkaya Köyü'nde Adalet Bakanlığı'na tahsis edilen 140 dönümlük alanda AB standartlarına uygun bir cezaevi inşa edeceklerini söyledi.
      Bayraktar, ''Dünya ile kucaklaşmaya çalışan Türkiye'de 120 belediye ile toplu konut anlaşması imzaladık. Projelerimizi büyük bir başarıyla yürütüyoruz. Türkiye'nin gerekli imar şartlarını taşımayan binalardan artık kurtulmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Canik'te halkımız için çağdaş bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu projede sadece konutlar yaklaşık 350 milyon YTL'ye mal olacak. Ticaret merkezleri, okullar, camiler, parklar, diğer tesisler ve cezaevinin yeniden inşa edilmesi de dikkate alındığında beldede yaklaşık 500 milyon YTL'lik bir yatırım gerçekleşecek'' dedi.
 

Değişim, dönüşüm ve gelişim çalışmakla ve yapmakla olur.

Türkiye'de örnek bir proje Samsun'da gerçekleştiriliyor. TOKİ tarafından yapılan bu tip projeler Beldiyemizce ülkemizde ilk kez değiştirilerek binaların projeleri bölgemize göre hazırlandı. Yeşilova ve Gazi mahallelerinde yaptırılacak olan 960 konutluk projede; cam giydirme cephe, Fransız balkon, alüminyum korkuluklar, dış yüzey kaplamaları ve kullanılacak malzemeleriyle zenginleştirilerek diğer toplu konut projelerine örnek gösterilecek. Değişim, dönüşüm ve gelişim çalışmakla ve yapmakla olur. Bu lafla olacak iş değil.
Proje kapsamında konut alanlarının haricinde; 5 bin metrekare iş merkezi, ilköğretim okulu, kreş, lise, park-bahçe ve spor tesisi bulunacak.
Tüm bu işler belediyede kurulan 5 personelden oluşan toplu konut bürosu tarafından yürütülmektedir. Kuzey Yıldızı toplu konut projesinin ilk ayağını oluşturan Yeşilova ve Gazi mahalleleri toplu konut projesinin yapımı 2 etap halinde olacak. 1.etap çalışmaları süratle devam ediyor.
Kuzey Yıldızı toplu konut projesinin 2. ayağı Yeni Mahalle kentsel dönüşüm alanının bir kısmının da hurdacıların bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek.
Samsun için Canik için çalışmalarımız hep devam edecek, yarınlara sizlerle birlikte koşacağız.

CANİK BELEDİYESİ YEŞİLOVA VE GAZİ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

İÇİNDEKİLER

CANİK BELEDİYESİ YEŞİLOVA VE GAZİ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

I.1 MEVCUT DURUM ANALİZİ

I.1.1. Konum
I.1.2. Mevcut Kullanım
I.2. PLANLAMA YAKLAŞIMI
I.3 ARAZİ KULLANIM KARARLARI
I.3.1. Ulaşım Bağlantıları
I.3.2. Donatı Alanları
I.3.3. Ticaret Alanları
I.3.4. Akaryakıt + LPG İstasyonu Alanları
I.3.5. Yeşil Alanlar
I.3.6. Konut Planları
I.4. PLAN NOTLARI
I.4.1. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları
I.4.2. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları


I.1 MEVCUT DURUM ANALİZİ

I.1.1. Konum
Canik, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Devgeriş deresiyle Mert Irmağı arasında Karadeniz'den içeri doğru uzanan bir beldedir.
Beldenin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Canik Dağları'nın Karadeniz'e doğru uzantısı olan tepeler, batısında Mert Irmağı ve Gazi Beldesi, Doğusunda ise Kutlukent bulunmaktadır.
Proje alanını oluşturan Gazi ve Yeşilova mahalleleri ise Canik Beldesi'nin kuzeybatısında yer almaktadır.
I.1.2. Mevcut Kullanım
Proje alanı, kuzeyinde ve batısında Mert Irmağı; güneyinde Samsun-Amasya yolu, doğusunda ise 19 mayıs Stadyumu ve stadyumun kuzeyinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi ile çevrelenmiştir.
Proje alanı içerisinde mevcut durumda konut alanları, biri ilköğretim biri ortaöğretim olmak üzere 2 adet eğitim tesisi, cami ve cezaevi yer almaktadır.

I.2. PLANLAMA YAKLAŞIMI

Proje alanı bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak ulaşım bağlantıları alanın çevresiyle ilişkisini kuracak şekilde tasarlanmıştır. Donatı alanları, konutlardan oluşan komşuluk gruplarının ihtiyacı dahilinde çözülerek; bu komşuluk gruplarını birbirine bağlayan yeşil akslarla bağlantının sürekliliği hissettirilmeye çalışılmıştır.
Alanın batısında yer alan Mert Irmağı'nın yarattığı su etkisi potansiyeli ırmak boyunca oluşturulan rekreasyon alanlarıyla kullanılmıştır.Proje alanının rekreasyon alanıyla bağlantı oluşturduğu noktalarda doklar oluşturulmuştur.

I.3 ARAZİ KULLANIM KARARLARI

Proje alanı Canik beldesinin Yeşilova ve Gazi mahallelerini kapsayan toplamda 383.685,48 m2'lik bir alandan oluşmaktadır.
Projeyle ilgili genel kararlar ulaşım bağlantıları, donatı alanları, yeşil alanlar, ticaret alanı, akaryakıt + LPG istasyonu alanı ve konut alanları başlıkları altında ele alınmıştır.
Alanda projeyle oluşturulacak fonksiyonları alan büyüklükleri dağılımı aşağıdaki gibidir:
I.3.1. Ulaşım Bağlantıları
Ulaşım bağlantıları araç ve para yolları olarak iki başlık altında ele alınmıştır. Yol kademelenmesinin gösterildiği pafta aşağıda verilmiştir.
I.3.1.1. Araç Yolları ve Otoparklar
Proje alanı, mevcut durumda yer alan 1. derece Amasya-Samsun karayolunun kuzeyinde yer almaktadır. Karayolunun paralelinde yer alan 1. Derece Kentçi yol proje alanını doğu batı doğrultusunda ikiye bölmektedir. Projealanını giriş iki anayolun kesiştiği noktada bir kavşakla yumuşatılarak 20m' lik bir yolla sağlanmıştır. 20m'lik yol, kuzeye doğru alanı ırmak üzerinden diğer mahallelere bağlanmaktadır.
Komşuluk birimlerinin içine giren araç yolları otoparklarla noktalanmaktadır. Otoparklar iki aile için bir araçlık otopark alanı ayrılacak şekilde tasarlanmıştır.
I.3.1.2. Yaya Yoları
Yaya yoları, konut alanları ile ırmak kenarı rekreasyon alanına erişebilirliği sağlanmasının yanı sıra eğitim tesisleri, ticaret alanı, parklar ile konut alanları arasında yaya ulaşımını olanaklı kılacak şekilde düzenlenmiştir.
I.3.2 Donatı Alanları
Mevcut durumda yer alan biri ilköğretim biri ortaöğretim olan iki eğitim tesisi alan için yetersizdir. Bunun için ilköğretim tesisinin bulunduğu alan genişletilerek bir eğitim kompleksi oluşturulmuştur. Eğitim kompleksinde mevcut ilköğretim yapı alanı genişletilerek, ek bir ilköğretim, bir ortaöğretim tesisi ile kreş alanı yer almaktadır.Eğitim Alanları toplamı 23.539,64 m2' dir.
Dini tesis alanları; alanın batısından geçen Merit ırmağı kıyısındaki dini tesise ek olarak alanın doğusunda yaklaşık 2577,69 m2'lik dini tesis alanı oluşturulmuştur.Toplam Dini Tesis Alanı 4510,08 m2 olarak planlanmıştır.
Ticaret alanının önünde oluşturulan meydan ile ticaret fonksiyonunun çekeceği topluluğu buluşturacak dış mekan yaratılmıstır. Meydanda yer alan karakol, merkezinde güvenliği sağlayıcı birim olarak yer almaktadır.
I.3.3. Ticaret Alanları
Proje alanının merkezinde ulaşılabilirliği de dikkate alarak yaklaşık 4843,40 m2'lik bir ticaret alanını oluşturulmuştur.
I.3.5. Yeşil Alanlar
Yeşil alanların oluşturulmasında komşuluk birimlerini bağlayıcı nitelikte olmalarına dikkat edilmiştir. Yeşil alan ihtiyacı komşuluk birimleri dahilinde oluşturulan çocuk bahçeleri ve parklarla karşılanmıştır. Her birime hizmet edecek yeterli büyüklükte yeşil alanlar tasarlanarak yaya yolları boyunca sürekli yeşil akslar oluşturulmuştur.Toplam 41.245,74 m2 park ve rekreasyon alanı planlanmıştır.
Irmak kıyısında oluşturulan rekreasyon alanları ve kıyıda oluşturulan doklar kentsel etkiden uzak nefes alma noktaları yaratmaktadır.
I.3.6. Konut Alanları
Proje alanının % 43,95'ini oluşturan konut alanlarında yapılaşma yoğunluğu olabildiğince homojen olacak şekilde düzenlenmiştir. Belirlenen 6 farklı konut alt bölgesinde düzenleme sonrasında yapılan hesaplamalardaÜ TAKS ve KAKS oranları tabloda gösterdiği şekilde ortaya cıkmıştır.
I.3.6.1. Komşuluk Grupları
Amasya-Samsun karayolunun kuzeyinde, çalışma alanının ortasında geçen 40m'lik 1.Derece Kentiçi yol proje alanını 4 komşuluk birimine ayırmaktadır. Kent içi önemli bir ulaşım aksına bitişik komşuluk birimlerinin her birinin içindeki otopark, yeşil alan donatıları olabildiğince homojen bir şekilde dağılmıştır.
1.3.6.2. Mimari
Projede konutlar 12 katlı ve her katta 4 daire bulunacak şekilde tasarlanmıştır. Yan cephelere Fransız balkonlar eklenerek ön ve arka cephelerde klima ünitelerinin gizlenmesi için alüminyum profiller kullanılmıştır. Konut tipolojisi B1,CK1 ve C olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. C ve CK1 tiplerinde salona balkon eklenmiş; yine C ve CK1 tiplerinde mutfakların baktığı caphelerde giydirmeler kullanılmıştır. Blok tipleri arasındaki farklılık genel anlamda daire büyüklükleri ile ilişkilidir.
B1 tipi bloklarda yer alan daireler net 86 m2, brüt 96 m2 alandan oluşmaktadır.Dairelerde yer alan balkonlar köşelerde gömme olarak bulunmaktadır.
C tipi bloklarda yer alan daireler net 108 m2, brüt 118 m2 alandan oluşmaktadır.Balkonlar ön ve arka cephelerde çıkma alarak bulunmaktadır.
CK1 tipi bloklarda ise daireler net 132 m2, brüt 142 m2 alandan oluşmaktadır.Balkonlar C tipi bloklarda olduğu gibidir.

 
   
Untitled Document
Yüklenici Firma